Travnička 3
51317 Crni Lug

Gorski kotar, 
Croatia

tel: +385
 (51836 237

gsm: +385 91 5250 029

direkt email: runolist.crnilug@gmail.com